Energi gjort enkelt

Som uavhengig kraftmegler har vi ingen økonomisk interesse av høye kraftpriser. Derimot bistår vi med å kartlegge våre kunders totale energikostnader, analysere data og finne områder for besparelser. Vi er kun tjent med å gjøre energi enkelt for våre kunder.

Hvordan gjøre energi enkelt?

I arbeidet med å hjelpe bedrifter til å fokuserer på bedriftens energiøkonomi ser vi spesielt på deres totale energikostnader. Her foretar vi en energianalyse for å danne oss en oversikt over deres forbruksprofil og pristariffer. Forbruk og priser i energimarkedet endres kontinuerlig og i de fleste tilfeller har de positivt korrelasjon – så når forbruket øker, så øker som oftest prisen samtidig slik at det gir store utslag i kundens energikostnader.

Vi ser at det i de fleste tilfeller kan foretas tiltak og at våre kunder kan sparer inntil 20 % av deres energikostnader – noe som legger seg rett på deres bunnlinjen.

Vår misjon er at våre bedriftskunder har god og oversiktlig energiøkonomi – Energi gjort enkelt!