KONKURRENS AV KRAFT GER BIDRAG

Som

ELX Energy är Skandinaviens snabbast växande kraftmäklare med över 20 års erfarenhet från den nordiska kraftmarknaden. Som oberoende kraftmäklare har vi inget ekonomiskt intresse från högprispriser. Å andra sidan betjänas vi av våra kunder hela tiden med marknadens bästa kraftavtal.

Vad

Priserna på elmarknaden förändras ständigt och ibland kan detta ge stor inverkan på elpriset. Som kraftmäklare har vi en stor portfölj av kunder och vår uppgift är att förhandla fram goda elavtal för våra kunder. Med stora volymer kan vi ingå gynnsamma avtal för vår kundportfölj – det här kallar vi ett samköp .

Hur

Våra chefer kan planera inköp av energi för framtiden. Här använder vi prisvariationer under året och gör köp av kraft till börskurs för framtida leverans. Därför kan vi erbjuda långsiktiga samköps kontrakt, vilket garanterar priset till våra kunder över tid och ger förutsägbara priser.

SPARA PENGER Välj rätt kraftavtal för företaget med vårt råd Vi ger storkund fördelar till alla våra kunder STORKUND FÖRDELAR Välj en spelare som känner till kraftmarknaden EXPERTIS

Energibesparing

Få en gratis och icke-bindande granskning av dina energikostnader och användning.
Se vilka besparingar ditt företag kan få.