Bestilling av samfakturering

  • Fullmakt for bytte av forvalter/adresseendring for nettleie

  • Vi gir med dette ELX Energy Norge AS org.nr 917 375 690 (forvalter) fullmakt til å endre fakturaadresse på våre angitte strømanlegg.
  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • AnleggsadresseMålepunktID (8 siste siffer) 
    Trykk på + pluss tegnet til høyre for å legge til flere rader
  • Til informasjon blir det ikke foretatt opphør ved bytte av forvalter/adresseendring. Skjer endringen utenom avregningsperioden må kunde og forvalter gjøre opp mellomværende seg imellom. Eventuelle betalingspåminnelser eller inkassokrav for fakturaer produsert før endringen av fakturaadresse vil bli sendt til ny fakturamottaker. Kunde er ansvarlig for at disse blir betalt.
  • Fakturaadresse ny strømleverandør - Fylles ut av ELX Energy

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.