Fullmakt for viderefakturering av nettleie

Vi gir med dette ELX Energy Norge AS med org.nr 917375690 (forvalter) fullmakt til å endre fakturaadresse på våre strømanlegg.
Til informasjon blir det ikke foretatt opphør ved bytte av forvalter/adresseendring. Skjer endringen utenom avregningsperioden må kunde og forvalter gjøre opp mellomværende seg imellom. Eventuelle betalingspåminnelser eller inkassokrav for fakturaer produsert før endringen av fakturaadresse vil bli sendt til ny fakturamottaker. Kunde er ansvarlig for at disse blir betalt.

Hidden
Kontaktperson(Påkrevd)
Dato for endring
Hidden
Hidden
Hidden