Kjære ELX-kunde.

ELX Norge har besluttet å avslutte sin virksomhet innen masseformidling av kraftavtaler, men har ivaretatt dine interesser for videre god forvaltning av strømavtalen din. GNP Energy som en av de foretrekkendeleverandørene vil fra 1. januar 2022 overta håndteringen av ditt kundeforhold med ELX Norge. Vi har alltid hatt fokus på at strøm skal være enkelt, og dette fastholder vi ved overføring til ny leverandør.

GNP Energy har siden 2013 forvaltet strøm avtaler for både privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet er til stede i Norge, Sverige, Danmark og Finland, med hovedkontor i Sandefjord. GNP Energy ønsker å være en foretrukket leverandør basert på kompetent energirådgivning, tilpassede strøm avtaler og svært god kundeservice. I ELX Norge er det betryggende å overføre ditt kundeforhold til GNP Energy, som i likhet med oss ønsker at strøm skal være enkelt og trygt.

Du behøver ikke foreta deg noe i forbindelse med overføringen fra ELX Norge til GNP Energy. Strøm og fakturering håndteres som tidligere. Vilkår overføres til GNP Energy, og er sammenfallende med de som er gjeldene for deg som kunde per i dag. For GNP Energys vilkår, les mer her.

Har du spørsmål angående overføringen av strømavtalen, ta gjerne kontakt med GNP Energy kundeservice etter 1. januar 2022.

Vi takker for et godt samarbeid, og ønsker alle våre kunder lykke til videre. Godt ivaretatt av GNP Energy, slik at du slipper å bekymre deg for strømavtalen din.