• Fullmakt forvaltning

  • Vi gir med dette ELX Energy Norge AS org.nr 917 375 690 fullmakt til å innhente alle relevante opplysninger om våre strøm- og nettleieavtaler, forbruk, vilkår samt øvrig i tilknytning til dette fra berørte parter. Herunder også foreta endringer og/eller si opp gjeldene avtaler.
  • Dato: 15/05/2021
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.